Instalacje niskoprądowe

Jakość to sprawność i bezpieczeństwo działania każdej instalacji

SYSTEMY REJESTRACJI CZASU PRACY

Zestaw narzędzi technicznych, informujących, których celem jest kontrolowanie obecności pracownika.

SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU

Systemy Sygnalizacji Alarmu, Włamania i Napadu są przeznaczone do ochrony budynków biurowych, przemysłowych, domów itp.

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Kontrola dostępu jest systemem uniemożliwiającym dostęp do pomieszczeń osobom nieuprawnionym.

SYSTEMY STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

Stałe urządzenia gaśnicze, gazowe, posiadają własny zapas środka gaśniczego, związane są na stałe z obiektem, w którym są zamontowane.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Zbiór połączonych ze sobą kompatybilnych elementów o określonej konfiguracji wykrywająca pożar lub też wykonująca inne działanie zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.

SYSTEMY ODDYMIANIA

Stosowane przez nas systemy oddymiania zawierają wszystkie komponenty niezbędne dla tego rodzaju instalacji.

SIECI LAN

Sieć lokalna mieszcząca się w obrębie jednego budynku lub instytucji.

Monitoring

MONITORING

Systemy te pozwalają obserwować obiekt w czasie rzeczywistym oraz zapisywać zdarzenia celem późniejszego odtworzenia.

TELEFONIA STACJONARNA, DOMOFONY I WIDEOFONY

MIW s.c. specjalizuje się również w instalacji, modernizacji oraz konserwacji sieci telefonii stacjonarnej oraz systemów domofonowych.

Instalacje niskoprądowe

Jakość to sprawność i bezpieczeństwo działania każdej instalacji

SYSTEMY REJESTRACJI CZASU PRACY

Zestaw narzędzi technicznych, informujących, których celem jest kontrolowanie obecności pracownika.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Zbiór połączonych ze sobą kompatybilnych elementów o określonej konfiguracji wykrywająca pożar lub też wykonująca inne działanie zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.

SYSTEMY ODDYMIANIA

Stosowane przez nas systemy oddymiania zawierają wszystkie komponenty niezbędne dla tego rodzaju instalacji.

SYSTEMY STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

Stałe urządzenia gaśnicze, gazowe, posiadają własny zapas środka gaśniczego, związane są na stałe z obiektem, w którym są zamontowane.

SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU

Systemy Sygnalizacji Alarmu, Włamania i Napadu są przeznaczone do ochrony budynków biurowych, przemysłowych, domów itp.

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Kontrola dostępu jest systemem uniemożliwiającym dostęp do pomieszczeń osobom nieuprawnionym.

SIECI LAN

Sieć lokalna mieszcząca się w obrębie jednego budynku lub instytucji.

MONITORING

Systemy te pozwalają obserwować obiekt w czasie rzeczywistym oraz zapisywać zdarzenia celem późniejszego odtworzenia.

TELEFONIA STACJONARNA, DOMOFONY I WIDEOFONY

MIW s.c. specjalizuje się również w instalacji, modernizacji oraz konserwacji sieci telefonii stacjonarnej oraz systemów domofonowych.

Rzetelna Firma MiW s.c.