Czym są systemy oddymiania ?

Systemy oddymiania w trakcie pożaru, za pomocą napędu elektrycznego, otwierają otwory oddymiające w fasadach lub w dachach budynku, poprzez te otwory wydostają się trujące gazy. Dzięki temu wszelkie drogi ewakuacyjne spełniają swoje rzeczywiste zadanie w całkowitym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. System uruchomiony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku lub zewnętrznych urządzeń, nad całością systemu czuwa i zarządza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku, otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.

Dla pewnej ewakuacji ludzi niezmiernie duże znaczenie ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz instalacji doprowadzającej powietrze z zewnątrz, chociażby okien. Elektrycznie sterowane urządzenia do oddymiania, mogą służyć również do codziennej wentylacji pomieszczeń.

Stosowane przez nas systemy oddymiania zawierają wszystkie komponenty niezbędne dla tego rodzaju instalacji. Najważniejsza część instalacji to centrala posiadająca standard wyposażenia zapewniający wysoki komfort obsługi. Posiadają zintegrowany service timer do kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania funkcji np.: alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu stanowią standardowe elementy systemu.

Gwarancja zadowolenia

Projekty realizujemy w oparciu o podzespoły cenionych na całym świecie producentów. Główny nacisk kładziemy na jakość oraz precyzję wykonania tworzonych systemów.

 

WSPARCIE TECHNICZNE

Po zakończeniu prac pozostajemy cały czas do Twojej dyspozycji. Tym samym zapewniamy pełną obsługę i gwarantujemy bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

 

Rzetelna Firma MiW s.c.