Czym jest sygnalizacja włamania i napadu ?

Systemy Sygnalizacji Alarmu, Włamania i Napadu są przeznaczone do ochrony budynków biurowych, przemysłowych, domów itp. Systemy te sygnalizują wejście do obiektu osób niepowołanych poprzez uruchomienie syren i powiadomienie o zdarzeniu Stacji Monitorowania. Pozwala to na szybkie wysłanie pracowników ochrony w to miejsce. Możemy też zabezpieczyć budynek od zewnątrz montując bariery na ościeżnicach drzwi i okien. Promienie podczerwieni zabezpieczają przed dostaniem się niepowołanych osób do wewnątrz przez drzwi i okna. System pozwala na przebywanie wewnątrz budynku osób jednocześnie zabezpieczając cały budynek od zewnątrz.

Systemy wyposażamy również w piloty wielofunkcyjne, które służą do wzywania pomocy. Naciśnięcie przycisku pilota wysyła informację o napadzie, potrzebie pomocy medycznej. Sygnały możemy przesłać do Stacji Monitorowania, Policji, Pogotowia Ratunkowego, w postaci SMS lub powiadomienia automatycznego słownego.

Instalacje te wyposażamy ponadto w czujniki:

– Wykrywające ulatnianie się gazu.
– Wykrywające ulatnianie się dwutlenku węgla (dymu).
– Wykrywające ulatnianie się tlenku węgla (czadu).

Gwarancja zadowolenia

Projekty realizujemy w oparciu o podzespoły cenionych na całym świecie producentów. Główny nacisk kładziemy na jakość oraz precyzję wykonania tworzonych systemów.

 

WSPARCIE TECHNICZNE

Po zakończeniu prac pozostajemy cały czas do Twojej dyspozycji. Tym samym zapewniamy pełną obsługę i gwarantujemy bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

 

Rzetelna Firma MiW s.c.