POZNAJ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ

Stawiamy przede wszystkim na jakość i zapewnienie
maksymalnego bezpieczeństwa

MIW Spółka Cywilna

NASZA OFERTA

SYSTEMY REJESTRACJI CZASU PRACY
SYSTEMY REJESTRACJI CZASU PRACY

Rejestracja czasu pracy (RCP) jest to zestaw narzędzi technicznych, informujących, których celem jest kontrolowanie obecności pracownika. Rejestratory czasu pracy to urządzenia służące do tego celu, często wyposażone są w funkcjonalność kontrolowania dostepu do określonych obszarów chronionych na terenie całego obiektu. Zazwyczaj pracują one w trybach: wejścia (IN), wyjścia (OUT), wyjścia służbowego (bussiness OUT) lub innych danych ustawionych według operatora.

Wszystkie te zdarzenia zapisywane są w pamięci, do której można uzyskać dostęp za pomocą połączenia zdalnego lub kopii na inny przenośny nośnik. Do identyfikacji pracowników wykorzystuje się przeważnie karty dostępowe typu RFID do których przypisane jest dodatkowe hasło dostępu. Istnieje możliwość rozbudowania systemu o moduł biometryczny, za pomocą którego do identyfikacji osoby będzie potrzebny np. odcisk palca.

ZEUS®

ZEUS® Time & Attendance to efektywne rozwiązanie zapewniające obsługę HR i kontrolę wynagrodzeń. To wszechstronny, intuicyjny, elastyczny system zarządzania zasobami ludzkimi, odpowiedni dla każdego sektora biznesowego i wielkości firmy. Modułowa struktura może być dopasowana do indywidualnych wymagań, dostosowując się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

SYSTEMY REJESTRACJI CZASU PRACY
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

System Sygnalizacji Pożarowej jest jednym z podstawowych systemów zabezpieczających obiekty, którego celem jest ochrona dóbr, życia oraz zdrowia ludzi przed pożarem. Instalacja SSP to zbiór połączonych ze sobą kompatybilnych elementów o określonej konfiguracji wykrywająca pożar lub też wykonująca inne działanie zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Przede wszystkim podstawowym zadaniem takiej instalacji jest nieomylne oraz stosunkowo szybkie wykrycie jeszcze nie rozwiniętego pożaru, co pozwala na przeprowadzenie szybkiej ewakuacji budynku oraz ochronę mienia w tym budynku znajdującym się.

System ten jest systemem w pełni zautomatyzowanym, ogłaszającym alarm, wykrywającym pożar jak i również informującym o wynikłej sytuacji najbliższą straż pożarną – z tego powodu właśnie SSP jest uważany za jeden z podstawowych elementów zabezpieczeń.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
SYSTEMY ODDYMIANIA
SYSTEMY ODDYMIANIA

Systemy oddymiania w trakcie pożaru, za pomocą napędu elektrycznego, otwierają otwory oddymiające w fasadach lub w dachach budynku, poprzez te otwory wydostają się trujące gazy. Dzięki temu wszelkie drogi ewakuacyjne spełniają swoje rzeczywiste zadanie w całkowitym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. System uruchomiony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku lub zewnętrznych urządzeń, nad całością systemu czuwa i zarządza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku, otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.

Dla pewnej ewakuacji ludzi niezmiernie duże znaczenie ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz instalacji doprowadzającej powietrze z zewnątrz, chociażby okien. Elektrycznie sterowane urządzenia do oddymiania, mogą służyć również do codziennej wentylacji pomieszczeń.

Stosowane przez nas systemy oddymiania zawierają wszystkie komponenty niezbędne dla tego rodzaju instalacji. Najważniejsza część instalacji to centrala posiadająca standard wyposażenia zapewniający wysoki komfort obsługi. Posiadają zintegrowany service timer do kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania funkcji np.: alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu stanowią standardowe elementy systemu.

SYSTEMY STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH
SYSTEMY STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

Stałe urządzenia gaśnicze, gazowe, posiadają własny zapas środka gaśniczego, związane są na stałe z obiektem, w którym są zamontowane. SUG służy do zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożaru w budynkach, gdzie użycie innych środków gaśniczych niż gazy jest niemożliwe, gdyż może spowodować uszkodzenie cennych urządzeń. Gaszenie gazem obojętnym jest bezpieczne dla ludzi znajdujących się w gaszonym pomieszczeniu oraz dla środowiska naturalnego.

Uruchamiane jest automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Stałe urządzenia gaśnicze mogą być uruchamiane samoczynnie na skutek wzrostu temperatury, automatycznie przez sygnał z instalacji wykrywającej pożar lub ręcznie, np. przez otwarcie zaworów. Udział w realizacjach dużych zadań inwestycyjnych na terenie całego kraju przede wszystkim wzbogaca naszą wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu najtrudniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie instalacji automatycznego gaszenia – SUG.

 

ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ DOSTAWĄ WSZELKIEGO RODZAJU SPRZĘTU GAŚNICZEGO

SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU
SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU

Systemy Sygnalizacji Alarmu, Włamania i Napadu są przeznaczone do ochrony budynków biurowych, przemysłowych, domów itp. Systemy te sygnalizują wejście do obiektu osób niepowołanych poprzez uruchomienie syren i powiadomienie o zdarzeniu Stacji Monitorowania. Pozwala to na szybkie wysłanie pracowników ochrony w to miejsce. Możemy też zabezpieczyć budynek od zewnątrz montując bariery na ościeżnicach drzwi i okien. Promienie podczerwieni zabezpieczają przed dostaniem się niepowołanych osób do wewnątrz przez drzwi i okna. System pozwala na przebywanie wewnątrz budynku osób jednocześnie zabezpieczając cały budynek od zewnątrz.

Systemy wyposażamy również w piloty wielofunkcyjne, które służą do wzywania pomocy. Naciśnięcie przycisku pilota wysyła informację o napadzie, potrzebie pomocy medycznej. Sygnały możemy przesłać do Stacji Monitorowania, Policji, Pogotowia Ratunkowego, w postaci SMS lub powiadomienia automatycznego słownego.

Instalacje te wyposażamy ponadto w czujniki:

  • Wykrywające ulatnianie się gazu.
  • Wykrywające ulatnianie się dwutlenku węgla (dymu).
  • Wykrywające ulatnianie się tlenku węgla (czadu).

System możemy dowolnie skonfigurować i zbudować stosownie do wymagań klienta.

SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU SYGNALIZACJA WŁAMANIA I NAPADU
SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU
SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Kontrola dostępu jest systemem uniemożliwiającym dostęp do pomieszczeń osobom nieuprawnionym. Montowana głównie na drzwiach, bramach wjazdowych, szlabanach oraz innych urządzeniach regulujących wejścia i wyjścia do danego obszaru np. na stadionie. Kontrolą dostępu zarządza komputer. Przy drzwiach, bramach itp. Montuje się czytniki. Osoby uprawnione do wejścia posiadają karty magnetyczne, których zbliżenie do czytnika powoduje zwolnienie zamków, czy podobnych mechanizmów innych urządzeń umożliwiając wejście do pomieszczenia lub obszaru. Czytniki kontroli dostępu mogą rozpoznawać osobę uprawnioną także po liniach papilarnych lub siatkówce oka.

System kontroli dostępu po odpowiednim oprogramowaniu może służyć również do kontroli czasu pracy. Preferujemy Polski System Roger jako bardzo solidny, trwały i bezawaryjny, w całości produkowany w Polsce – bardzo prosty w obsłudze. Wszystkie te systemy mogą współpracować z bramkami kontrolnymi różnych rodzajów.

Bramki obrotowe

 

Bramki obrotowe, to kolejny element kontroli dostępu. To urządzenia pomagające sterować przepustowością przejścia osobowego z wykorzystaniem urządzenia. Do określenia przepustowości przejścia na obiekcie, wykorzystuje się przybliżone wskaźniki przepustowości, obliczone metodami statystycznymi. Znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju instytucjach, biurach, zakładach pracy, obiektach sportowych czy lotniskach.

Obudowa takiego urządzenia wykonana jest ze stali, a sam dostęp do wnętrza bramki jest zabezpieczony. Cała konstrukcja jest solidnie montowana do podłoża. Podstawą odblokowania mechanizmu jest otrzymanie sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego. Po odblokowaniu mechanizmu, należy przejść przez bramkę poprzez pchnięcie ramienia bramki, która umiejscowiona jest w pozycji poziomej w kierunku sygnalizowanego przejścia.

Bramowe wykrywacze metali

 

Bramowe wykrywacze metali stanowią obowiązujący standard punktu kontroli osób i pasażerów w świetle aktualnych zagrożeń terrorystycznych. Są to urządzenia zaawansowane technicznie, dzięki temu cechują się wysoką skutecznością. Powoduje to, iż znajdują swoje zastosowanie w obiektach o najwyższych wymaganiach. Znajdują swoje zastosowanie w instytucjach, takich jak: budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe i handlowe, dyskoteki, kasyna, kluby nocne itd.

Główną część naszego asortymentu stanowią detektory bramowe, które można podzielić na dwie podgrupy: detektory metalu – kolumnowe i detektory metalu – panelowe. Pozostałe to detektory ręczne oraz detektory stosowane w kabinach z drzwiami obrotowymi.

 

Wielofunkcyjny system blokowania

Jedną z mocnych stron ZEUS Keyless jest możliwość szerokiej integracji systemu kontroli dostępu. Zamki elektryczne wyposażone w skaner ścienny są idealnym rozwiązaniem zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem do danej strefy. Dopiero po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu przez radiowy moduł bezpieczeństwa, odpowiedni sygnał jest wysyłany do zamka, który umożliwia przejście.

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU
INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inteligentne systemy pozwalają na efektywne wykorzystanie energii, to kluczowy czynnik kształtujący zainteresowanie na tego typu rozwiązania w świecie rosnącej świadomości ekologicznej i coraz to większych kosztów energii. Poprzez integrację i inteligentne zarządzanie oświetleniem, ogrzewaniem czy systemem żaluzji, mamy pewność że zatrzymamy w swoim pomieszczeniu więcej ciepła słonecznego. Jest to również doskonały sposób na obniżenie kosztów energii elektrycznej, ponieważ oświetlenie włączane jest tylko wtedy kiedy jest potrzebne, np. za pomocą rożnego rodzaju funkcji czasowych zależnych od użytkownika i ich ilości w danym pomieszczeniu.

Jeśli istnieje taka potrzeba, oświetlenie może być sterowane automatycznie w zależności od natężenia światła dziennego. W ten sposób można utrzymywać w każdym pomieszczeniu minimalny poziom natężenia oświetlenia, przez co oczywisty jest mniejszy pobór energii – włączone są tak naprawdę tylko te urządzenia, które są rzeczywiście konieczne.

SIECI LAN
SIECI LAN

Sieć lokalna mieszcząca się w obrębie jednego budynku lub instytucji. Sieci lokalne LAN w znaczny sposób ułatwiają pracę w firmach dając wiele możliwości, dzięki sieciom LAN możemy korzystać z tańszego dostępu do internetu czy też bezpłatnie komunikować się lub wymieniać ważne dane. Dużą zaletą sieci lokalnych jest możliwość wspólnego użytkowania urządzeń zewnętrznych komputera, takich jak: drukarek czy skanerów. Sieci komputerowe są narzędziem coraz częściej wykorzystywanym przez firmy, instytucje i osoby prywatne. Ich rozpowszechnianiu się sprzyja min. to, że sprzęt potrzebny do ich stworzenia jest coraz tańszy oraz ogólnodostępny. Duże programy mają strukturę warstwową, a najniższa warstwa operuje na danych fizycznych, czyli pamięciach czy portach wejścia/wyjścia.

Wyższe dane operują na danych abstrakcyjnych, zdefiniowanych przy użyciu danych niższego poziomu. Przykładem wielowarstwowości oprogramowania jest dziedzina protokołów komunikacyjnych. Specjalizujemy się w projektowaniu sieci komputerowych. Stawiamy przede wszystkim na jakość i zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa systemów klienta przy całkowitym zachowaniu funkcjonalności.

MONITORING
MONITORING

Systemy telewizji przemysłowej (CCTV) to instalacje, które służą do wizyjnego zabezpieczania różnego rodzaju obiektów zarówno wewnątrz i na zewnątrz. Systemy te pozwalają obserwować obiekt w czasie rzeczywistym oraz zapisywać zdarzenia celem późniejszego odtworzenia. Oferujemy także instalacje monitoringu oparte o sieci komputerowe (Kamery IP). W porównaniu do klasycznej telewizji przemysłowej monitoring IP pozwala na tworzenie znacznie rozleglejszych sieci kamer, prostą łączność bezprzewodową, łatwiejszą integrację systemów różnych producentów, przystosowanie do nowoczesnych metod obserwacji (np. automatyczne rozpoznawanie twarzy, identyfikacja tablic rejestracyjnych).

Coraz częściej wykorzystywaną możliwością jest też podgląd obrazu przez Internet.

MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING
TELEFONIA STACJONARNA, DOMOFONY I WIDEOFONY
TELEFONIA STACJONARNA, DOMOFONY I WIDEOFONY

MIW s.c. specjalizuje się również w instalacji, modernizacji oraz konserwacji sieci telefonii stacjonarnej oraz systemów domofonowych. Aby sprostać trudnym wymaganiom, sięgamy po najnowocześniejszą technologię, zarówno polskich jak i światowych producentów. Posiadamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie, a także przy wykonywanych przez nas pracach, dbamy o najdrobniejszy szczegół techniczny jak i estetyczny.

W tym zakresie oferujemy:

Sieci telefonii stacjonarnej – centrale telefoniczne

Centrala telefoniczna / Centrala abonencka (ang. private branch exchange) – centrala telefoniczna będąca własnością danego użytkownika oraz przez niego oczywiście w pełni zarządzaną, zazwyczaj przedsiębiorstwo lub instytucja, która tworzy sieć telefoniczną danego przedsiębiorstwa i połączona jest w większości przypadków kilkoma liniami z centralą operatora telekomunikacyjnego. Centrala umożliwia wstrzymanie w sieci telefonicznej wewnętrznych rozmów pracowników, a jednocześnie obsługę normalnego ruchu telefonicznego, chociażby połączeń wychodzących czy przychodzących.

Owe instalacje używane są zazwyczaj w przedsiębiorstwach zatrudniających większą liczbę osób, gdzie spora większość rozmów telefonicznych to rozmowy wewnętrzne między pracownikami. Zastosowanie centrali pozwala znacznie zredukować koszty dzięki limitowaniu liczby linii telefonicznych.

Możliwe jest zaprojektowanie sieci za pomocą szerokopasmowych łącz internetowych

 

Domofony i wideofony

Domofony stały się standardowym wyposażeniem budynków, zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy usłyszeć i zobaczyć osobę, którą wpuszczamy do domu. Domofon pierwotnie miał służyć jako komunikator z osobami znajdującymi się na zewnątrz budynku, staje się natomiast urządzeniem mającym wiele innych, rozbudowanych i ułatwiających życie funkcji. Oprócz wygody otwierania furtki czy drzwi wejściowych posiada również szyfrowy zamek pozwalający na otwieranie drzwi bez użycia klucza za pomocą kodu dostępu.

Na rynku dostępne są dwa modele domofonów – analogowe oraz cyfrowe. Zaletą instalacji analogowej jest relatywnie niski koszt, lecz ze względu na dużą ilość kabli – komfort użytkowania jest niski. Możliwa jest przerwa w działaniu instalacji, np. gdy słuchawka jest źle odłożona, dlatego większość ludzi decyduje się na technologię cyfrową. Składa się on z centrali i mikrofonów wyposażonych w dekodery, na których wystukiwany jest kod dostępu otwierających furtkę lub drzwi.

Istnieje możliwość zamontowania domofonu z dołączoną kamerą, a nawet z funkcją, która pozwoli widzieć w nocy.

 

NAPĘDY DO BRAM I SZLABANY
NAPĘDY DO BRAM I SZLABANY

Mechanizmy te służą do porządkowania ruchu pojazdów jak również uniemożliwiają wjazd na dany teren pojazdom nieuprawnionym. Projektowana na indywidualne potrzeby automatyka do bram przesuwnych oraz szlabanów funkcjonuje niezależnie od warunków atmosferycznych. Testy kontrolne przeprowadzane w całości oparte na praktyce, zapewniają maksymalną niezawodność. To rozwiązania najwyższej jakości, umożliwiające wykonanie łatwej, szybkiej i zarazem bezpiecznej instalacji.

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ MONTAŻ ORAZ SERWIS SYSTEMÓW PARKINGOWYCH Z KASAMI AUTOMATYCZNYMI

NAPĘDY DO BRAM I SZLABANY